fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Kurzy Úspěšný prvňáček


NOVINKA – 30. 5. 2024

Od října 2024 se budou otvírat kurzy Elkonin pro předškoláky, ale i pro začínající prvňáčky. Pro zájemce v červnu 2024 již připravuji individuální konzultace - seznámení   s náplní kurzu, možnost nahlédnutí do zpráv od odborníků (PPP, logoped, neurolog, klinický psycholog,...) s cílem - vhodnost kurzu pro Vaše dítě,... Můžete mě kontaktovat na tel. +420 608 611 544 nebo e-mailu info@uspesnyprvnacek.cz .

Kdo je „úspěšný prvňáček“?

Vstup do školy je nejvýznamnějším obdobím v životě dítěte. Přichází do nového prostředí a začíná pro něj, ale i pro jeho starostlivé rodiče odlišný denní režim. Je důležité, aby se budoucí prvňáček do školy těšil a rodina mu byla oporou.

„Docházka do školy není trest…“, jak již řekl a vyzvedával ve svém díle Jan Ámos Komenský.

Úspěšný prvňáček by měl mezi šestým a sedmým rokem, tedy před nástupem do školy, být zralý a připravený na školu – po stránce fyzické, psychické i sociální. Také je velmi důležité, aby byl schopen pracovat po celou dobu vyučování. Často se stává, že některá z dovedností zaostává za ostatními a omezuje ho tak v podávání vyrovnaného výkonu.

Nabízíme Vám revoluční program Úspěšný prvňáček, který pomáhá budoucímu nebo nastupujícímu prvňáčkovi rozvíjet se tak, aby byl připraven na školní docházku. V kurzech používáme námi osvědčené pomůcky a pracovní sešity, které již jiným dětem pomohly. Důležitý je pro nás individuální přístup a postupný rozvoj dovedností.

Vedle kurzů pro předškoláky a prvňáčky je možné se přihlásit na kurzy pro starší děti. Nabídkou těchto kurzů se snažíme pomoci dětem s konkrétními potížemi a deficity, které jim komplikují úspěšnost ve škole (pomalé pracovní tempo, potíže s orientací v textu, specifická chybovost při psaní nebo čtení a další specifické poruchy učení – SPU). S dětmi pracujeme v malých skupinách nebo při výrazných potížích individuálně.

Rozdělení kurzů

Nabízíme celkem 7 různých kurzů pro předškolní děti, prvňáčky a školáky. Vycházíme z ověřených, moderně pojatých postupů. Ty umožňují kreativní hravou formou rozvíjet dovednosti dítěte. Při výrazných potížích dítěte je možné u každého kurzu individuální vedení.

Je možné kombinovat prvky z jednotlivých kurzů podle potřeb předškoláka v rámci kurzu Kompletní přípravy. Předškolákům pomůžeme všestranně intenzivně rozvíjet jejich potřebné dovednosti. U prvňáčků zase můžeme procvičovat aktuální učivo formou doučování. U starších dětí vycházíme z jejich konkrétních potíží, které jim komplikují úspěšnost ve škole, a tomu přizpůsobíme jednotlivé lekce.

V případě, že máte zájem nebo otázky, určitě mě kontaktujte. Je možná jednorázová konzultace, která Vám pomůže s výběrem správného kurzu nebo jejich kombinace.

 • Kurz Slabika (Elkonin)

  prevence selhávání v oblasti čtení a psaní (pro předškoláky a prvňáčky)

 • Máme doma leváka

  ověření levo/pravorukosti, rozvoj dovedností leváka (pro předškoláky)

 • Předškolák s ADHD

  jak pracovat s neklidným dítětem a reagovat na jeho výkyvy (pro předškoláky)

 • Rozvoj grafomotoriky

  prevence selhávání ve psaní, správný úchop a držení tužky (pro předškoláky a prvňáčky)

 • Kompletní příprava

  kombinace kurzů přizpůsobená na míru potřebám dítěte (pro předškoláky a prvňáčky)

 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

  metoda, která akceleruje dětské myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do práce dítěte (pro předškoláky i školáky)

 • RoPraTem

  ROzvoj PRAcovního TEMpa, vede dítě k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování úkolu, což je potřebné pro úspěšnější školní práci (pro školáky)

Lektorka kurzů

PaedDr. Jana Rodová

PaedDr. Jana Rodová

Pracuji 34 let jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Teplice, od roku 2015 také jako vedoucí pracoviště. Průběžně se účastním mnoha kurzů, které mi dále pomohly v širší specializaci zejména na mladší a předškolní děti.

Zobrazit podrobnější informace

Buďte našimi přáteli na FB

Najdete nás i na Facebooku, lajkněte naší stránku a sledujte novinky o kurzech.


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies