fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz

S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017

Kurzy Úspěšný prvňáček


Kdo je „úspěšný prvňáček“?

Vstup do školy je nejvýznamnějším obdobím v životě dítěte. Přichází do nového prostředí a začíná pro něj, ale i pro jeho starostlivé rodiče odlišný denní režim. Je důležité, aby se budoucí prvňáček do školy těšil a rodina mu byla oporou.

„Docházka do školy není trest…“, jak již řekl a vyzvedával ve svém díle Jan Ámos Komenský.

Úspěšný prvňáček by měl mezi šestým a sedmým rokem, tedy před nástupem do školy, být zralý a připravený na školu - po stránce fyzické, psychické i sociální. Také je velmi důležité, aby byl schopen pracovat po celou dobu vyučování. Často se stává, že některá z dovedností zaostává za ostatními a omezuje ho tak v podávání vyrovnaného výkonu.

Nabízíme Vám revoluční program Úspěšný prvňáček, který by měl pomoci budoucímu nebo nastupujícímu prvňáčkovi rozvíjet se tak, aby byl připraven na školní docházku. V kurzech používáme námi osvědčené pomůcky a pracovní sešity, které již jiným dětem pomohly. Důležitý je pro nás individuální přístup a postupný rozvoj dovedností.

Foto z kurzu Slabika 0Foto z kurzu Slabika 3Foto z kurzu Slabika 4Foto z kurzu Slabika 9

Rozdělení kurzů

Nabízíme celkem 6 různých kurzů pro předškolní děti i začínající prvňáčky. Vycházíme z ověřených, moderně pojatých postupů. Ty umožňují kreativní hravou formou rozvíjet dovednosti dítěte. Při výrazných potížích dítěte je možné u každého kurzu individuální vedení.

Je možné kombinovat prvky z jednotlivých kurzů podle potřeb dítěte v rámci kurzu Kompletní přípravy. U prvňáčků můžeme procvičovat aktuální učivo formou doučování. Předškolákům zase pomůžeme všestranně intenzivně rozvíjet jejich potřebné dovednosti. V případě, že máte zájem nebo otázky, určitě mě kontaktujte. Je možná jednorázová konzultace, která Vám pomůže s výběrem správného kurzu nebo jejich kombinace.

Autorka a lektorka kurzů

PaedDr. Jana Rodová

PaedDr. Jana Rodová

Pracuji 29 let jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Teplice, od roku 2015 také jako vedoucí pracoviště. Průběžně se účastním mnoha kurzů, které mi dále pomohly v širší specializaci zejména na mladší a předškolní děti.

Zobrazit podrobnější informace

Buďte našimi přáteli

Najdete nás i na Facebooku, lajkněte naší stránku a sledujte novinky o kurzech.

S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017