fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování


„Nechte mě chvilku... já si to rozmyslím.“
motto Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, odkazuje na snahu překonávat impulzivitu při řešení náročných úkolů
„Inteligence není neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální možnosti každého člověka.“
Feuersteinova teorie Strukturální kognitivní modifikovatelnosti – základní kámen pro metodu instrumentálního obohacování

Co je to za kurz?

 • soubor 6 instrumentů (pracovních sešitů) pro děti ve věku 8–12 let, resp. 8 instrumentů pro děti ve věku 3–8 let – učí se vytvořit si plán neboli „strategii“ postupu v úkolu (např. jak postupovat při řešení slovní úlohy v matematice)
 • cílem je rozvinutí učebního potenciálu (oblastí, které dítě zatím neumí používat) se zachováním postupu od jednoduššího ke složitějšímu v každém instrumentu
 • rozvíjí úroveň řeči – umění vysvětlit/odůvodnit své rozhodnutí (např. způsob postupu v úkolu) a zlepšuje porozumění instrukci – přeformulovat svými slovy zadání
 • v jednotlivých instrumentech je kladen důraz na rozvoj konkrétní dílčí dovednosti, schopnosti dítěte, která je následně využita při řešení konkrétní situace v reálném životě
 • hledání záměrně vytvořených chyb v pracovním listě, které učí dítě přemýšlet nad řešením, snižuje strach z chyby, respektuje jiný názor na odlišnou (ale také správnou) cestu k řešení
 • autorem metody je Prof. Reuven Feuerstein, PhD., který vychází z názoru, že lidské schopnosti a lidská inteligence se může během života vyvíjet

Ceny

1 lekce (45 min):
300 Kč skupinová nebo
350 Kč individuální
měsíčně (4 lekce):
1000 Kč skupinová nebo
1200 Kč individuální
 • včetně 1 instrumentu (pracovního sešitu)
 • délka programu podle věku dítěte a jeho schopností
 • individuálně/skupina až 4 dětí

Prof. Reuven Feuerstein, PhD. – autor metody

Prof. Reuven Feuerstein, PhD.

Prof. Reuven Feuerstein, PhD. je celosvětově uznávaným psychologem v oblasti klinické, vývojové a kognitivní psychologie. Vytvořil metodu instrumentálního obohacování, která je založená na rozvoji umění učit se. Dle Feuersteina není inteligence neměnná struktura a může se právě na základě správného působení vyvíjet (viz Feuersteinova teorie Strukturální kognitivní modifikovatelnosti výše).

Popis metody

Feuersteinova metoda instrumentální obohacování (FIE) je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se také jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program instrumentálního obohacování má 2 řady (dle věku):

 • FIE Standard, která má 14 instrumentů (pro věk 8–dospělost) a
 • FIE Basic, která má 11 instrumentů (pro děti ve věku 3–8 let).

Náš cíl

Snažíme se rozvíjet schopnosti dětí, naučit je „strategii“ při řešení úkolu, kterou následně mohou využít při řešení domácího úkolu i běžných situací. Předškolákům i školákům tak nabízíme možnost rozvíjet dovednosti odlišnou formou, než je klasické učení, bez tlaku na výkon a soutěžení (viz motto metody výše). Program podporuje rozvoj vnitřní motivace k učení. Lektor působí proti pasivitě dětí, motivuje je a učí je, že jsou schopné podat výkon, který vede k úspěchu, i když například ve škole zatím úspěšné nejsou.

Jak to všechno probíhá?

V našem projektu Úspěšný prvňáček je možné absolvovat první úrovně z obou řad:

 • první úroveň z FIE Standard (tzv. FIE Standard I.) pro děti ve věku 8–12 let (6 instrumentů) a
 • první úroveň z FIE Basic (tzv. FIE Basic I.) pro děti ve věku 3–8 let (8 instrumentů).

Pracujeme v malé skupině (2–4 děti), děti se učí vzájemné komunikaci, respektování názoru druhého. Je možné však pracovat individuálně, pokud to vyžadují potíže dítěte. Délka kurzu se odvíjí od počtu instrumentů i od osobního tempa dítěte či jeho specifických potíží.


Zdroje


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies