fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Kompletní příprava


Co je to za kurz?

  • komplexní příprava na první třídu
  • intenzivní rozvoj jednotlivých dovedností dítěte
  • pro předškoláky i čerstvé prvňáčky
  • rozvoj spolupráce ve skupině a individuální podpora dítěte
  • využití osvědčených kreativních postupů z našich dalších kurzů

Ceny

1 lekce (30–45 min):
300 Kč
měsíčně (4 lekce):
1000 Kč
celý kurz (12 lekcí):
3000 Kč
  • včetně pracovních listů a sešitu
  • 3 měsíce (další pokračování dle potřeby)
  • skupina 2–4 dětí

Náš cíl

Rozvíjíme oslabené dovednosti dítěte tak, abychom preventivně předešli selhávání ve čtení, psaní a počítání. Prvňáčkům pomáháme s procvičováním problémového učiva. S předškoláčkem budeme všestranně rozvíjet jeho potřebné dovednosti.

Jak to všechno probíhá?

Základem kompletní přípravy je rozvoj jednotlivých dovedností (zrakové, sluchové rozlišování, pravolevá orientace, předmatematické představy, atd.). Část přípravy bude zaměřená na rozvoj grafomotoriky. Především se ale náplň a počet jednotlivých lekcí bude odvíjet od přání rodiče v návaznosti na potřeby dítěte.

Budeme pracovat v malé skupince, ve které je možný individuální přístup. Děti se tak učí vzájemné komunikaci, ale i respektování názoru druhého. V případě, že se dítě obtížně adaptuje na okolí, nespolupracuje bez přítomnosti rodiče, je možný individuálně vedený kurz nebo práce za účasti rodiče. Klasická lekce probíhá zčásti bez účasti rodiče, v závěru společně s dětmi ukazujeme zvládnuté pracovní listy, zároveň si děti odnáší domů úkoly na procvičení.

Kurz je jak pro čerstvé prvňáčky, se kterými můžeme procvičovat zároveň učivo ze školy, tak pro předškoláky, budoucí prvňáčky, kde se zaměřujeme na rozvoj dovedností potřebných pro zvládnutí první třídy.

Při přípravě jednotlivých lekcí vycházíme z pracovních sešitů, listů, pomůcek a postupů, které se nám osvědčují v našich dalších kurzech Slabika, Máme doma leváka, Předškolák s ADHD a Rozvoj grafomotoriky.

Podívejte, jak pracujeme


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies