fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Kurz Slabika (Elkonin)


„Když se předškoláka zeptáme, které slovo je delší, zda slovo had nebo slovo žížala, odpoví had.“
– je kladen důraz jen na význam slova, nikoliv na jeho skladbu – Prof. PhDr. Marína Mikulajová, Ph.D. a Mgr. Anna Dostálová, autorky české metodiky

Co je to za kurz?

  • revoluční program v ČR pro předškolní děti a začínající prvňáčky ve věku 5–7 let
  • prevence selhávání v oblasti čtení a psaní
  • zlepšení jazykového citu
  • kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky
  • vychází z revoluční metodiky ruského psychologa D. B. Elkonina

Ceny

1 lekce (30–45 min):
300 Kč skupinová nebo
350 Kč individuální
měsíčně (4 lekce):
1000 Kč skupinová nebo
1200 Kč individuální
  • včetně 1 pracovního sešitu
  • 32 lekcí
  • skupina 2–4 dětí/individuálně

Náš cíl

Fakt, že se každé slovo skládá z určité soustavy zvuků, není pro děti předškolního věku nikterak důležité (kladou důraz jen na význam). To se ale musí na počátku školní docházky dítěte změnit. Naším cílem je, aby se dítě umělo orientovat i v hláskové struktuře slova, potom bude umět dobře číst a psát.

Daniil Borissowitsch Elkonin – autor metodiky

Daniil Borissowitsch Elkonin

Ruský psycholog vývojové psychologie. Již v 80. letech 20. století se snažil vytvořit metodiku, která by přirozeným způsobem pomohla dětem slyšet jednotlivé zvuky a bez potíží je přečíst a napsat ve správném pořadí. Na svém slabikáři pracoval několik let, ale svět jej doceňuje až nyní.

Jak to všechno probíhá?

Kurz se skládá z 32 lekcí, kdy děti formou hry „v krajině slov a hlásek“ získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení děti provází pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Postavy z kurzu Slabika

Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá k soutěživosti a vnímavosti.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi – a ne naopak, kdy se učí jednotlivé hlásky, které jsou zrovna v učebnici („Mílo, mel! Mele Míla? Mele Ola!“) a vnímají pouze význam slova bez pochopení jeho zvukové stavby. Pochopení zvukové stavby slova pomáhá dětem při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou, a tak působí preventivně proti možnému selhání ve škole.

Systematický trénink těchto fonematických schopností se významně podílí na tzv. předčtenářské dovednosti, která je zvlášť důležitá u dětí, které jsou „kandidáty“ na slabé čtenáře nebo na vývojovou poruchu učení (dyslexie, dysortografie).

Program je především určen pro předškolní děti nebo prvňáčky, kteří jsou v péči u klinického logopeda (snížená úroveň jazykového citu, narušený rozvoj řeči, deficit v mluvené řeči, vývojová dysfázie), nebo pro děti ohrožené pozdějším rozvojem specifických poruch učení (např. dědičná dispozice ze strany rodičů, rizikové těhotenství).

Podívejte, jak pracujeme


Zdroje


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies