fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz

S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–21

Administrace

Rozvoj grafomotoriky


Pastelka Máňa tuze nerada kreslila. Jak se tak schovávala do rohu krabice, aby ji nikdo neviděl, najednou ji oslovila krásná, ostře ořezaná pastelka Boženka: „Proč tu tak smutně sedíš? Nechceš jít za námi?”
„Hm, to bych nechtěla, nechce se mi kreslit,” odpověděla Máňa.
Boženka začínala tušit, o co jde: „Že ty si myslíš, že to neumíš a nelíbí se ti tvé kresby?”
Máňa si ani netroufala odpovědět. Věděla, že má Boženka pravdu.
– pohádkové postavy motivují děti rozvíjet grafomotoriku zábavnou formou – Mgr. Jiřina Bednářová, autorka sešitů

Co je to za kurz?

  • postupný rozvoj grafomotoriky pro děti ve věku 4–5 let a intenzivní kurz pro předškoláky a prvňáčky ve věku 5–7 let
  • cvičení pro vývoj jemné motoriky, vizuomotorické koordinace (souhry ruky a oka)
  • nácvik uvolňovacích cviků
  • správný úchop a držení tužky dle trojhranného programu
  • používáme vlastní pracovní listy a pracovní sešity na rozvoj grafomotoriky od speciální pedagožky Mgr. Jiřiny Bednářové

Ceny

1 lekce (30 min):
250 Kč
při platbě za celý kurz:
1100 Kč
  • včetně 1 pracovního sešitu
  • 5 lekcí
  • individuálně

Mgr. Jiřina Bednářová – autorka sešitů

Mgr. Jiřina Bednářová je speciální pedagog v PPP Brno, absolventka FF MU a PF MU Brno, 26 let praxe. Vytvořila metodiky pro pedagogy a rodiče v oblasti předškolní stimulace, specifických poruch učení. Je též autorkou učebnic a pracovních sešitů se zaměřením na grafomotorická cvíčení, základy počtů, přípravy ke čtení a další dovednosti, které by mělo dítě předškolního věku rozvíjet.

Jak to všechno probíhá?

Grafomotorické potíže, křečovitost ruky a špatné držení a úchop tužky v předškolním a následně školním věku jsou častým problémem dnešních dětí. Abychom mohli dítěti pomoci – uvolnit ruku, musíme zjistit úroveň jemné a hrubé motoriky. To nám ukazuje, jaké má dítě možnosti pro přiměřený rozvoj kreslení a psaní. Využíváme sadu uvolňovacích cviků zaměřených na uvolnění celé ruky, trojhranný program k vyvození odpovídajícího úchopu a držení tužky, prstové barvy a osvědčené moderní pracovní sešity psané předními odborníky z oboru (Mezi námi pastelkami ad.), jejichž součástí je i metodický návod pro dospělé.

Pohádkové pastelky Boženka a Máňa

Při kurzu budeme v sešitě pracovat po boku pohádkových pastelek Boženky a Máni. Máňa nechce kreslit, protože si myslí, že to neumí a schovává se v koutku krabičky. Boženka kreslit umí a vezme ji na návštěvu do zoologické zahrady k veselým zvířátkům. Děti jsou tak pohádkovým příběhem motivovány a kreslení je pro ně zábavou.

Kurz pro předškoláky a prvňáčky se skládá z 5 lekcí (většinou 1x za týden/14 dnů), v ceně je pracovní sešit, dále máme v nabídce za výhodné ceny kvalitní pomůcky (různé druhy prstových barev, trojhranné tužky i pastelky). U ještě mladších dětí je obvyklé, že při práci ruce střídají, proto je vhodný postupný rozvoj motoriky s ohledem na individuální potřeby a možnosti dítěte, přestávky mezi lekcemi tedy mohou být delší (např. 1x měsíčně). Pokud je dítě nevyhraněné, nebo používá častěji levou ruku, v nabídce doporučuji využít navíc také kurz Máme doma leváka.


Zdroje


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–21

Administrace