fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Předškolák s ADHD


„Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD. Rodiče předškoláků získají účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů jejich řešení. Každý text je doprovázen pracovním listem pro dítě, jehož prostřednictvím se hravou formou učí orientovat v dané situaci.“
Mgr. Jaroslava Budíková a Mgr. Lenka Křapková, autorky sešitů

Co je to za kurz?

 • výjimečný program pro předškolní děti ve věku 4,5–5,5 let
 • jak pracovat s neklidným dítětem, jak reagovat na výkyvy dítěte a řešit situace
 • pomáhá rodičům při nastavování domácích pravidel
 • procvičování předškolních dovedností s ohledem na ADHD
 • podle nejnovější sady unikátních pracovních sešitů pro předškoláky s ADHD a jejich rodiče od speciálních pedagožek Mgr. Jaroslavy Budíkové a Mgr. Lenky Křapkové

Ceny

1 lekce (45 min)
300 Kč skupinová nebo
350 Kč individuální
měsíčně (4 lekce)
1000 Kč skupinová nebo
1200 Kč individuální
 • včetně 6 pracovních sešitů
 • 12 lekcí

Jak to všechno probíhá?

Tento typ kurzu je výjimečný jak pro rodiče, tak pro dítě – rodiče s využitím pracovních sešitů mohou řešit konkrétní situace a zároveň rozvíjet dovednosti dítěte. Kurz má 12 lekcí, každá je rozdělena do dvou částí – na práci s dítětem (individuální vedení 1–2 dětí) a část pro rodiče (kdy znovu s rodičem a dítětem projdeme materiál, ve kterém již dítě pracovalo + otevřeme vždy několik citlivých oblastí, které rodiči pomohou řešit konkrétní situace, odpovíme si, proč se některé situace opakují, jak je vnímá jejich dítě).

Logo Kuliferdy

Domů si rodič odnese nejen hravé pracovní listy zaměřené na rozvoj dovedností předškoláka, ale cenné rady, informace pro všechny blízké, se kterými dítě nejčastěji přichází do kontaktu. Při práci s dítětem používáme novou řadu pracovních sešitů Kuliferda a jeho světPracujeme s předškolákem ADHD (2014), které jsou koncipovány poradenskými pracovníky pro oblast specifických poruch učení.

Kurz je určen pro děti v rozpětí 4,5–5,5 let, aby v případě potíží v některé dovednosti (např. grafomotorice, pozornosti) bylo možné ještě před nástupem do školy tento problém dořešit. V našem kurzu je primární hledání cesty rodiče k dítěti bez častých konfliktních situací a unáhlených postihů, zákazů, které ve svém opakování ztrácí efekt.

K tomu máme 12 lekcí, 6 pracovních sešitů v ceně kurzu, individuální vedení dítěte a rodiče. Délka lekce, tedy obou částí 45 minut.

„Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD. Rodiče předškoláků získají účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů jejich řešení. Každý text je doprovázen pracovním listem pro dítě, jehož prostřednictvím se hravou formou učí orientovat v dané situaci.“ (dle autorek Mgr. J. Budíkové a Mgr. L. Křapkové)

Každý pracovní sešit je zaměřen na jednu oblast chování dítěte s ADHD, např.:

 • pozornost a soustředění,
 • chování a prožívání,
 • hyperaktivita a impulzivita,
 • komunikace, řeč a myšlení,
 • relaxační metody,
 • vybrané možnosti podpory – další podpůrné reedukační programy – ukázkové pracovní listy.

Zdroje


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies