fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Máme doma leváka


„Leváci si své leváctví většinou plně uvědomí až na základní škole, do té doby o tom, že jsou leváci, slýchávají, ale berou to jen jako informaci. Pokud tyto informace nejsou spojeny s odsudkem, posměchem, většina leváků si neuvědomuje, že leváky jsou.“
Mgr. Ivo Vodička, autor sešitů

Co je to za kurz?

 • revoluční program v ČR pro předškolní děti ve věku 4–6 let
 • ověření levo/pravorukosti, rozvoj leváka
 • pomáhá rodičům pochopit potřeby malého leváka
 • procvičování dovedností leváka, rozvoj grafomotoriky
 • podle nejnovější sady unikátních pracovních sešitů pro leváky od specialisty Mgr. Ivo Vodičky

Ceny

1 lekce (30 min):
300 Kč
 • včetně 1 pracovního sešitu
 • 2–6 lekcí dle věku
 • individuálně

Mgr. Ivo Vodička – autor sešitů

Mgr. Ivo Vodička

Mgr. Ivo Vodička je absolvent PF v Ústí nad Labem, povolání učitele leváka, otce dvou synů leváků a dlouhodobých grafických aktivit zúročil v pracích o problematice leváctví, zejména metodice psaní a kreslení leváků, o které vydal knihu Nechte leváky drápat.

Jak to všechno probíhá?

Kurz se snaží individuálním způsobem zjistit úroveň motoriky dítěte a používání pravé či levé ruky ve sledovaných činnostech. Následný počet lekcí se odvíjí jak od věku dítěte, tak i od vyhraněného praváctví/leváctví. Při práci s dítětem používáme novou řadu pracovních sešitů Kuliferda a jeho světPracujeme s levákem v předškolním věku (2015), které jsou koncipovány poradenskými pracovníky v oblasti speciální pedagogiky.

Logo Kuliferdy

Pro mladší děti s nevyhraněnou lateralitou (4–5 let) jsou jednotlivé lekce s přestávkami (setkání 1x měsíčně), aby doporučený pracovní sešit s podrobnými instrukcemi dítě společně s rodičem zvládlo.

Pro starší děti (5–6 let), kde je již jasná dominance ruky, budou setkání častější (1x za 14 dní) a zaměřená na rozvoj grafomotoriky.

„Pracovní sešity jsou zaměřeny na dítě a rodiče, aby se prostřednictvím vybraných témat postupně dozvěděli, s jakými potížemi se v běžném životě leváci v pravorukém světě potkávají. Vedou k tomu, aby rodiče porozuměli potřebám svého malého leváka a věděli, jak jej vést ke zvládnutí denních úkonů, volnočasových a jiných aktivit v souladu s jeho lateralitou. Vedle základních pedagogických znalostí sada poskytuje pokyny a konkrétní materiály, jak a v kterých oblastech s dítětem pracovat, ale i jak poznávat sebe sama.“ (dle autora Mgr. I. Vodičky)

Každý pracovní sešit je zaměřen na jednu oblast dovedností leváka, např.:

 • praktický postup, jakým si u dítěte ověříme jeho leváctví nebo praváctví,
 • postup, jakým u dítěte upevníme jeho pravolevou a prostorovou orientaci,
 • rozvoj v oblasti sebeobslužných činností,
 • rozvoj v oblasti společenské etikety, pomáhá volit sportovní aktivity i hudební nástroj,
 • intenzivní rozvoj v oblasti grafomotorických návyků,
 • upevňuje zdravé psaní levou rukou horním způsobem.

Zdroje


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies