fb.com/uspesnyprvnacek

+420 608 611 544

info@uspesnyprvnacek.cz


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies

Ropratem – ROzvoj PRAcovního TEMpa


„Tak jak ti dnes ve škole dopadlo to pravopisné doplňovací cvičení?”
„Mami, za čtyři..., zase jsem to nestihla.”
„Jak je to možné? Vždyť jsi všechno uměla, neudělala jsi jedinou chybu, když jsme to spolu předevčírem procvičovaly!”
„Neudělala jsem žádnou ani ve škole, ale když zazvonilo, neměla jsem ještě doplněné dva poslední řádky.”
„Mám nápad... zkusíme Program pro rozvoj pracovního tempa ROPRATEM.”
„Jéé to je fajn. Každý den budu cvičit 15 minut a příště to zvládnu celé.”
typická situace, kdy kurz ROPRATEM pomáhá...
– Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková, autorky programu

Co je to za kurz?

  • pro děti od 9 let, kdy již dítě pociťuje ve škole, že nestačí tempu ostatních, zvyšuje se chybovost, stres před psaním
  • vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat (zácvik je časově nenáročný)
  • rozvíjí porozumění čtenému textu (stručné instrukce v záhlaví každého listu)
  • vede k cílenému nácviku sebekontroly vlastní práce
  • zlepšuje soustředění a pozornost (denní cvičení nejsou časově náročná)
  • rozvíjí schopnost přirozeně „přepínat“ mezi různými způsoby vnímání – nahrazování původního zadání jinými symboly, číslicemi, písmeny
  • rozvíjí logické myšlení, práci s posloupnostmi – úkoly, v nichž dítě dodržuje algoritmus postupu (zachovává dané pořadí symbolů, číslic, písmen)
  • podporuje snahu o přesnost a čitelnost, která je důležitá při sebekontrole – posun v grafomotorických dovednostech

Ceny

1 lekce (30–45 min):
350 Kč
  • 3 měsíční kurz (4–6 setkání – odvíjí se od potřeby rodiče a dítěte)
  • pracovní sešit není v ceně – 450 Kč

Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková – autorky programu

Mgr. Iva Kopecká se po ukončení studia na PF UK v Praze zaměřila na tvorbu pomůcek, které pomáhaly dětem k pochopení učiva. Řadu let pracovala jako pedagog na různém typu ZŠ. Posledních 18 let působila jako speciální pedagog v PPP České Budějovice.

Mgr. Dagmar Ženková po ukončení studia na PF v Hradci Králové pracovala jako pedagog, kdy se věnovala dětem s individuálními vzdělávacími potřebami. Po rozšiřujícím studiu speciální pedagogiky nastoupila jako speciální pedagog do PPP České Budějovice, kde pomáhala dětem odstraňovat specifické potíže i tvorbou cílených pomůcek.

Popis programu

Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného pracovního tempa, které je potřebné pro úspěšnější školní práci. Je určen pro každodenní tříměsíční individuální práci dítěte v domácím prostředí pod vedením rodiče za předpokladu, že budou dodržovat všechny instrukce. Výhodou je individuální forma programu – dítě není vystavované soutěžení, porovnávání, stresu, pocitům, že je pomalý a nestíhá.

Náš cíl

Cílem jednotlivých pracovních listů je splnit úkol správně a co nejrychleji. Dítě však „soutěží“ jen samo se sebou. Obtížnost jednotlivých úkolů se zvyšuje. ROPRATEM pomáhá zlepšit komunikaci mezi rodičem a dítětem, průběžně pod vedením speciálního pedagoga je možné konzultovat potíže, na které rodič s dítětem při plnění úkolů narazí. Cílem konzultací je hledání cesty, aby absolvování programu splnilo očekávání, tedy došlo ke zrychlení práce, ale i zlepšení soustředění, pečlivěji prováděné kontrole, kvalitnějšímu porozumění zadání...

Jak to všechno probíhá?

Kurz probíhá 3 měsíce, začínáme úvodní konzultací, kdy zjistíme úroveň pracovního tempa dítěte, zkusíme nanečisto řešit úkoly z programu. Program obsahuje vstupní a výstupní úkoly, dále kontrolní úkoly, které jsou zadávané v průběhu práce s programem (na společné konzultaci), tyto úkoly slouží k informaci, zda se u dítěte mění pracovní tempo a chybovost. Je nastaven časový režim dalších společných konzultací. Optimální je setkávání po 2–3 týdnech.


Zdroje


S láskou vytvořil Lukáš Rod, 2017–23

Administrace | Nastavení cookies